Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

A Harfi İle Başlayan Testler

Abse Kültürü (Aerob)
Abse Kültürü (Anaerob)
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon, Kortikotropin)
ADA (Adenozin deaminaz aktivitesi)
ADA (Adenozin deaminaz aktivitesi)
Adacık Hücre Antikoru (Islet Cell Antibody–ICA)
Adefovir Direnç Mutasyonlari PCR + Sekans analizi
Adenovirus (F40/41) DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Adenovirus Antijeni
Adenovirüs Antikoru IgG (Serum)
Adenovirüs Antikoru IgM (Serum)
Adenovirus DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
ADH (İdrar) (Vazopresin)
ADH (Plazma) (Vazopresin)
Aeromonas spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Aktive Protein C Rezistansı
Akut Lösemi Paneli
ALA (Aminolevülinik Asit)
Albumin (BOS)
Albumin (Mayi)
Albumin (Serum)
Aldolaz
Aldosteron
Aldosteron (İdrar)
Alfa–1 Antitripsin (Dışkı)
Alfa–1 Antitripsin (Serum)
Alfa–2 Makroglobulin
Alfa–fetoprotein (AFP)
Alfa–fetoprotein MoM (AFP MoM) (Amniyon SIVisi)
Alfa–fetoprotein MoM (AFP MoM) (Serum)
Alfa–HBDH (alfa–hidroksibütirik dehidrogenaz)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
Alkol (İdrar)
Alkol (Serum)
ALT (SGPT)
Alüminyum (İdrar)
Alüminyum (Serum)
Amfetamin
AMH (Anti–Mullerian Hormon)
Amilaz (İdrar)
Amilaz (Serum)
Amiloid A
Amino Asit (İdrar)
Amino Asit (Plazma)
Amino Asit ve Acylcarnitine Profili
Amip Antijeni (Entamoeba histolytica)
Amip Antikoru (Entamoeba histolytica)
Amonyak
Anaerob Kültür
Androstenedione
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)
Anti Gangliosid IgG Paneli (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
Anti Gangliosid IgM Paneli (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
Anti – Over Antikor
Antibiyogram
Antistreptolizin O (ASO) (Kantitatif)
Antitrombin III aktivitesi
Antitrombin III Antijeni
Anti–Adrenal Antikoru
Anti–beta–2 glikoprotein 1 Screen (IgM+IgG)
Anti–CCP (3. Jenerasyon) (Anti–Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, CCP)
Anti–DNA (ss–DNA)
Anti–ds DNA
Anti–Düz Kas Antikoru (ASMA)
Anti–Endomisyum Antikor (IgA)
Anti–Endomisyum Antikor (IgG)
Anti–Faktör Xa
Anti–Fosfolipid Screen IgG (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein I)
Anti–Fosfolipid Screen IgM (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein i)
Anti–GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru, GAD Ab, GAD65 Antikoru)
Anti–Gliadin Antikor IgA
Anti–Gliadin Antikor IgG
Anti–Glomerular Bazal Membran Antikor (Anti–GBM) IgG
Anti–Glomerular Bazal Membran Antikoru (Anti–GBM) IgM
Anti–HAV IgG
Anti–HAV IgM
Anti–HBc IgG
Anti–HBc IgM
Anti–HBe
Anti–HBs
Anti–HCV
Anti–HCV (Doğrulama)
Anti–HDV (Delta)
Anti–HDV (Delta) IgG
Anti–HDV (Delta) IgM
Anti–HEV IgG
Anti–HEV IgM
Anti–Histon Antikor
Anti–HIV (1+2)
Anti–HIV (1+2) ve p24 Antijeni
Anti–İntrinsik Faktör Antikoru
Anti–Jo–1
Anti–Kardiyolipin (ACA) IgG
Anti–Kardiyolipin (ACA) IgM
Anti–Kardiyolipin Screen (IgG, IgM, IgA)
Anti–Mitokondrial Antikor (AMA)
Anti–Mitokondrial Antikor Tip M–2 (AMA–M2)
Anti–Musk
Anti–Nucleosom
Anti–Nükleer Antikor (ANA)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 12 (ds DNA, RNP (A, C, 70), Sm, SS–A (60), SS–A (52), SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1, Nucleosom, Histon, PO)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 25 Nucleosome,dsDNA, Histones, Sm, RNO 68 D/A/C, SM/ RNP, SSA, Trim21, SSB, Scl– 70, Ku, PM/ Scl, Mi–2, Jo–1, PL–7, PL–12, SRP, Ribosomes, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 natIVe, F–actin
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 8 (ds DNA, RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Screen (ds DNA, RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1)
Anti–Paryetal Hücre Antikoru (APCA)
Anti–Paryetal Hücre Antikoru (APCA) (İFA)
Anti–Pnömokok Antikor
Anti–Ribosomal P Protein
Anti–RNP Antikorlari
Anti–Scl 70 (Topoisomerase 1)
Anti–Sentromer Antikor
Anti–Skin Antikor
Anti–Sm (Sm Antikoru)
Anti–Sperm Antikoru (ASA)
Anti–SSA (Anti–Ro)
Anti–SSB (Anti–La )
Anti–Thyroglobulin
Anti–Trombosit Antikoru
Apolipoprotein A 1
Apolipoprotein B
aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
ARB Aranması
ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae IgA)
ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae IgG)
Ascaris Lumbricoides IgG
Asetaminofen (Parasetamol)
Asetil Salisilik Asit (Salisilat)
Asetilkolin Esteraz (AChE)
Asetilkolin Reseptör Antikoru
Aseton
Asit Fosfataz
Asit Ham Testi
Aspergillus (Galactomannan) Antijen
Aspergillus (Galactomannan) Antikor
Aspergillus Multipleks PCR Testi
Aspirin Direnç Testi
AST (SGOT)
Astrovirus PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Atipik Bakteriyel Pnömoni Etkenleri (Chlamydia pneumaniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila)

B Harfi İle Başlayan Testler

Bacillus anthracis IgG
Bakir (İdrar)
Bakir(Serum)
Balgam Kültürü + Antibiyogram
Balgamda Eozinofil Aranmasi
Barbitürat
Bartonella Henselae IgA
Bartonella Henselae IgG
Bartonella Henselae IgM
Bence–Jones Proteini
Bence–Jones Proteini (Elektroforez)
Benzodiazepin (Xanax, Valium, Diazepam, Librium, AtIVan, Serax gibi)
Beta 2–Mikroglobulin (BOS)
Beta 2–Mikroglobulin (İdrar)
Beta 2–Mikroglobulin (Serum)
Beta 2–Transferrin
Beta hCG
Beta–CTx (C–Telopeptid) (Serum)
Bikarbonat (HCO3)
Bilirubin (Direkt)
Bilirubin (İndirekt)
Bilirubin (Total)
Biotin (Vitamin H)
Biotinidaz aktivitesi
Blastomyces Antikor
BNP (B Tipi Natriüretik Peptide)
Böbrek Taşi Analizi
Bocavirus Type–1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Boğaz Kültürü
Boğmaca Kültürü
Bordetella pertussis DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Bordetella pertussis IgA Antikoru
Bordetella pertussis IgA Konfirmasyon
Bordetella pertussis IgG Antikoru
Bordetella pertussis IgG Konfirmasyon
Bordetella pertussis IgM Antikoru
Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA PCR
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (BOS)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Konfirmasyon
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (BOS)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM Konfirmasyon
BOS Kültürü + Antibiyogram
Brucella (Rose Bengal) Screening
Brucella Aglutinasyonu (Coombs' lu Wright)
Brucella Aglutinasyonu (Wright)
Brucella IgA
Brucella IgG
Brucella IgM
BUN (Kan Üre Azotu)
Burun Sürüntü Kültürü + Antibiyogram

C Harfi İle Başlayan Testler

C Reaktif Protein (CRP)Kantitatif (Serum)
CA 125
CA 15–3
CA 19–9
CA 72–4
Calprotectin
Camphylobacter Antijeni (Gaita)
Campylobacter jejuni DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Campylobacter spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Candida albicans DNA(8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Candida Antijeni (Candidomannan)
Candida Antikor
Candida Aranması (Materyalde)
Candida Kültürü
Carcino Embriyojenik Antijen (CEA)
CD 4 / CD 8
CD4 (T4)
CD56 (Doğal Öldürücü Hücreler)
CD8 (T8)
CH50 (Kompleman Total)
Chlamydia Antijeni
Chlamydia IgA Konfirmasyon Testi
Chlamydia IgG Konfirmasyon Testi
Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)
Chlamydia pneumoniae DNA PCR 22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG (Serum)
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Chlamydia trachomatis IgA
Chlamydia trachomatis IgG

Harfi İle Başlayan Testler

Çinko

C Harfi İle Başlayan Testler

Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD–14 + HPV Genotiplendirme)
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD–14) Etkenler: Toplam Bakteri, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex Virus 1, Herpes simplex Virus 2, Cytomegalovirus
Cıva (İdrar)
Cıva (Kan)
CK İzoenzimleri
Clonazepam (RIVotril)
Clostridium difficile DNA (Toksin A ve B) PCR
Clostridium difficile Toksin A ve B Antijeni (Gaita)
Clostridium difficile Toksin A/B DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
CMA (Heart Muscle Antikor)
CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
CMV (Cytomegalovirus) IgG Konfirmasyon Testi
CMV (Cytomegalovirus) IgM Konfirmasyon Testi
CMV DNA PCR Kantitatif
CMV IgG Ab (Sitomegalovirus IgG)
CMV IgG Avidite (Sitomegalovirus IgG Avidite)
CMV IgM Ab (Sitomegalovirus IgM)
CMV İlaç Direnci Testi (Gancyclovir, Foscarnet, Cidofovir)
Coccidioides Antikor
Coccidioides Antikor

Harfi İle Başlayan Testler

Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26)

C Harfi İle Başlayan Testler

Coronavirus 229E PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus HKU1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus NL63 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus OC43 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coxsackie Virüs Antikoru IgG
Coxsackie Virüs Antikoru IgM
Crosslinks (Pridinolin Kollajen Crosslinks,Pridinolin–Deoksipridinolin)
CRP Hassas (C Reaktif Protein) (h–CRP)
Cryptococcus Antijen
Cryptosporidium Antijeni (Dışkı)
Cryptosporidium spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Cyfra 21–1
C–1 İnaktIVatör (C1 Esteraz İnhibitörü düzeyi)
C–ANCA (PR3)
C–Peptide

D Harfi İle Başlayan Testler

Dansite
Demir
Demir 3 klorür (İdrar)
Demir Bağlama Kapasitesi (DBK )
Deoksipridinolin
Deri Yara Kültürü + Antibiyogram
DHEA (Dehidroepiandrosteron)
DHEA – SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
Diazepam
Dientamoeba fragilis DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Digoksin
Dihidrotestosteron (DHT)
Direkt Coombs (Kolon aglutinasyon)
Direkt Gram Boyalı Preparat
Direkt Nativ Preparat
Dışkıda Multipleks PCR ile 17 Patojen Tespiti (C.ampylobacter jejuni, Campylobacter spp., Clostridium difficile taksin A/B, Escherichia coli 0157:H7, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Aenomonas spp., Adenovirus (F40/41), Astrovirus, Rotavirus (A),
Doku transglutaminaz IgA (Anti–Hu) (Anti–tTG IgA)
Doku transglutaminaz IgG (Anti–Hu) (Anti–tTG IgG)
Dopamin (İdrar)
Dopamin (Plazma)
Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi (Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
Down Sendromu İkili Tarama Testi (PAPP–A, Free beta–hCG )
Down Sendromu İntegre Test (PAPP–A, Free beta–hCG, Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
Down Sendromu Üçlü Tarama Testi (E3, hCG, AFP)
D–Dimer (Kantitatif)

E Harfi İle Başlayan Testler

E. coli Verotoksin (ShIgA) Antijen
EBV (Epstein Barr virus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
EBV (Epstein – Barr virus) IgM Konfirmasyon
EBV(Epstein – Barr virus) IgG Konfirmasyon
EBV–DNA Real Time PCR (Kantitatif)
EBV–Early AntIgEn IgG
EBV–EBNA IgG
EBV–EBNA IgM
EBV–VCA IgG
EBV–VCA IgM
Echerichia coli 0157:H7 DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Echinococcus (Kist Hidatik) Hemaglutinasyon Testi
Echinococcus (Kist Hidatik) IgG (Serum)
ECP (Eozinofil Katyonik Protein)
ENA Profili 8 (RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, Jo–1, Histones, Nucleosomes)
Entamoeba histolytica DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Entecavir Direnç Mutasyonlari
Enterovirus PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Eozinofil Sayimi (Total)
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin)
Epinefrin (Plazma) (Adrenalin)
Eritrofolat
Eritropoetin
Eritrosit sayimi
Estradiol (E2)
Everolimus

F Harfi İle Başlayan Testler

Faktör I (Fibrinojen)
Faktör II (Protrombin)
Faktör IV (İyonize Kalsiyum)
Faktör IX (Christmas, Anti–Hemofilik Faktör B)
Faktör IX İnhibitörü
Faktör V (Proakselerin, Labil Faktör)
Faktör V Leiden Mutasyonu (Faktör V Mutasyonu)
Faktör VII (Prokonvertin)
Faktör VIII (Hemofili A, Anti–Hemofilik Faktör A)
Faktör VIII İnhibitörü
Faktör X (Stuart–Prower Faktör)
Faktör XI (Plazma Tromboplastin Antecedent, PTA, Anti–Hemofilik Faktör C)
Faktör XII (Hageman Faktör)
Faktör XIII
FANA
Femoflor–16 Ürogenital/Vaginal Mikrobiyota Testi (Etkenler: Toplam Bakteri, Lactobacillus spp, Enterobacteria ceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Sneathia spp., Leptotrihia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterum spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Eubacterium spp.
Fenilalanin (Kantitatif)
Fenitoin (Epdantoin, Difenilhidantoin)
Fenobarbital (Luminal)
Fenol
Ferritin
Fibrin Yikim Ürünleri (FDP)
Fibronektin (FN, Cold–insoluble Globulin, Opsonic ?2–Surface Binding Protein, Cell Surface Protein)
FMF Mutasyon Analizi
Folik Asit
Formül Lökosit
Formül Lökosit (Hematoloji Uzmani Tarafindan Bakilan)
Fosfor (24 Saatlik İdrar)
Fosfor (Serum)
Fosfor (Spot İdrar)
Francisella Tularensis IgG
Francisella Tularensis IgM
Free Beta –hCG MoM
Free Beta–hCG
Free Estriol (E3)
Free PSA
Free PSA / Total PSA Orani
Free T3
Free T4
Free Testosteron
Fronkül Kültürü + Antibiyogram
Fruktoz
Fruktozamin
FSH (Follikül Stimülan Hormon)
FTA–Abs Testi

G Harfi İle Başlayan Testler

Gaita Kültürü + Antibiyogram
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Hazım
Gaitada Parazit (Selofan band ile)
Gaitada Parazit Aranması
Gaitada Redüktan Madde
Gaitada Sterkobilinojen
Gaitanin Mikroskopik İncelemesi
Gamma–GT (Gamma–Glutamil Transferaz)
Gardnerella vaginalis DNA (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Gastrin
Gastrin–17 (EDTA li plazma) (GastroPanel içinde)
GastroPanel Test (Pepsinojen i, Pepsinojen ii, Gastrin–17, H. pilori antikorlari)
Giardia Antijeni
Giardia lamblia DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Gida (Food–20) intolerans Testi
Gida intolerans Testi (90 Gida) (Elitrace)
Globulin
Glukagon
Glukoz
Glukoz (BOS)
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G–6–PDH)
Glukoz ile Eşzamanli İnsulin Ölçümü (2 saat)
Glukoz ile Eşzamanli İnsulin Ölçümü (4 saat)
Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (1 saat)
Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (3 saat)
Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (5 saat)
Glutatyon Peroksidaz
Göz (Konjonktiva) Kültürü + Antibiyogram
Gram Boyalı Preparat
Growth Hormon (GH, Growth Hormon, Büyüme Hormonu, hGH, Somatotropin, STH)
Gruber–Widal Aglutinasyonu (Salmonella Grup Aglutinasyonu)

H Harfi İle Başlayan Testler

H. pylori C–14 Üre Nefes Testi
Hantavirus IgG Konfirmasyon Testi
Hantavirus IgM Konfirmasyon Testi
Haptoglobin
HbA1c (Glukohemoglobin)
HBDH alfa (alfa–hidroksibütirik dehidrogenaz)
HBeAg (HBe Antijeni)
HBsAg (HBs Antijeni)
HBsAg Konfirmasyon (Doğrulama) Testi
HBV İlaç Dirençleri (Adefovir+Entekavir+LamIVudin+Tenofovir)
HBV–DNA Genotip PCR+Sekans çalişmasi
HBV–DNA Kantitatif–Viral yük (Real–Time PCR)
HCV Genotip Tayini (Hepatit C) PCR+Sekans çalişmasi
HCV konfirmasyon (Doğrulama) Testi
HCV–RNA Kantitatif Viral Yük (Real–Time PCR)
HDL–Kolesterol
HDV–RNA PCR
HE4 (Human Epididymis Protein 4)
HE4 + CA 125
Helicobacter pylori Antijen (HpSA) (Gaita)
Helicobacter pylori Antikoru IgA (Serum)
Helicobacter pylori Antikoru IgA Konfirmasyon
Helicobacter pylori Antikoru IgG (Serum)
Helicobacter pylori Antikoru IgG Konfirmasyon
Helicobacter pylori Antikoru IgM (Serum)
Helicobacter pylori DNA PCR
Hematokrit (Hct)
Hemoglobin (Hb)
Hemoglobin A2 (HbA2)
Hemoglobin Elektroforezi
Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
Hemogram (22 parametre)
Hemogram (18 parametre)
Herpes Tip I–II–DNA
Hidroksiprolin
Hippürik Asit
Histoplazma Antijeni
Histoplazma Antikoru
Histoplazma Antikoru
HIV Konfirmasyon (Doğrulama=Western Blot) Testi
HIV–RNA Kantitatif–Viral yük (Real–Time PCR)
HLA B5
HLA B51
HLA B–27
HLA-B*57:01 (ABACAVIR İlaç Sensitivite Testi)
Homosistein
Homovanilik Asit (HVA)
HPV Genotiplendirme (Kantitatif 15 Tip) Genotipler – Düşük Risk: 6, 11. (Ayrım yapmadan) Yüksek Risk: 16, 31, 33, 35, 52, 58 (Ayrım yapmadan),18, 39, 45, 59, (Ayrım yapmadan),56, 51, 68.
HPV Genotiplendirme (Kantitatif 21 Tip) Genotipler – Düşük Risk: 6, 11, 44. Yüksek Risk: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.
HPV– DNA Genotip
HPV–DNA
HSV 1 IgG
HSV 1 IgM
HSV 2 IgG
HSV 2 IgM
HSV-1 & HSV-2 IgG Konfirmasyon Testi
HSV–1 (Herpes simpleks virus–1) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
HSV–2 (Herpes simpleks virus–2) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Hücre Sayimi (Sıvılarda)
Human metapneumovirus PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)

Harfi İle Başlayan Testler

İdrar Kültürü + Antibiyogram
İdrarda hCG
İdrarda Redüktan Madde

I Harfi İle Başlayan Testler

IgA (BOS)
IgA (Serum)
IgD
IgE
IGFBP–3 (insulin–like Growth Factor Binding Protein–3)
IGF–1 (insulin–like Growth Factor–1, Somatomedin C)
IgG (BOS)
IgG (Serum)
IgG İndexi
IgG1 (Subclass 1)
IgG2 (Subclass 2)
IgG3 (Subclass 3)
IgG4 (Subclass 4)
IgM (BOS)
IgM (Serum)

Harfi İle Başlayan Testler

İmmün Yetmezlik Paneli (Lenfosit Sub Gruplari, Lenfosit Subset + Ek Monoklonaller)

i Harfi İle Başlayan Testler

immuncomplex C1q

Harfi İle Başlayan Testler

İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (BOS)
İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (İdrar)
İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (Serum)

I Harfi İle Başlayan Testler

ImmunoCyt Mesane Kanser Antijenleri iFA Testi (Mesane Kanseri)

Harfi İle Başlayan Testler

İndirekt Coombs

I Harfi İle Başlayan Testler

Influenza A H1N1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Influenza A PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)

Harfi İle Başlayan Testler

İnfluenza A+B Antijeni

I Harfi İle Başlayan Testler

Influenza B PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)

Harfi İle Başlayan Testler

İnhibin A
İnhibin A MoM
İnhibin B
İnsulin
İnsulin Antikoru (iAA)
İnsulin Direnci (HOMA–DR)
İnterleukin 28–B Polimorfizmi (iL28–B) Real Time PCR
İyot

K Harfi İle Başlayan Testler

Kabakulak (Mumps) IgG
Kabakulak (Mumps) IgM
Kalsitonin (Calcitonin)
Kalsiyum (İdrar)
Kalsiyum (Serum)
Kalsiyum/Kreatinin orani
Kan Grubu
Kan Kültürü + Antibiyogram
Kanama Zamani
Kappa / Lambda orani (Serum)
Kappa Hafif Zincir (İdrar)
Kappa Hafif Zincir (Serum)
Karbamazepin (Tegretol)
Karboksihemoglobin
Karyotip (Heparinli kan)
Katekolaminler (Bak: Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin)
Kirim Kongo Kanamali Ateşi IgG
Kirim Kongo Kanamali Ateşi IgM
KLL Paneli
Klor (BOS)
Klor (İdrar)
Klor (Serum)
Koenzim Q10
Kokain
Kompleman C3
Kompleman C4
Koproporfirin
Kortizol (İdrar) (Serbest Kortizol)
Kortizol (Serum)
Kreatin Kinaz (CPK, CK)
Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK–MB)
Kreatinin (24 saatlik İdrar)
Kreatinin (Spot İdrar)
Kreatinin (Serum)
Kreatinin Klerensi
Kriyofibrinojen
Kriyoglobulin
Kromogranin A
Kromozom analizi (Amniyon sIVisi)
Kulak Akintisi Kültürü + Antibiyogram
Kültür + Antibiyogram (İdrar, Boğaz, Balgam, Vagen vb.)
Kurşun

L Harfi İle Başlayan Testler

Laktik Asit (Laktat)
Laktoz Tolerans testi
Lambda Hafif Zincir (İdrar)
Lambda Hafif Zincir (Serum)
LamIVudin (YMDD) Direnç Mutasyonlari
Lamotrigine (Lamictal)
LC1 (Liver cytosolic antIgEn)
LDH (BOS)
LDH (Mayi)
LDH (Serum)
LDH İzoenzim Elektroforezi
LDL Kolesterol
LE Hücresi Aranmasi (Lupus Eritematosis Hücresi)
Legionella Antijeni
Legionella pneumophila DNA
Legionella pneumophila DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Legionella Pneumophila IgG (1–7) (Serum)
Legionella Pneumophila IgM (1–7) (Serum)
Leishmania Antikoru IgG
Lenfosit (Kan)
Lenfosit Subgruplari (Lenfosit Subset)
Leptin
Leptin (Mayi)
Leptospira IgG (Weil Hastaliği Antikoru)
Leptospira IgM (Weil Hastaliği Antikoru)
Levetiracetam
Lipaz
Lipid Elektroforezi (Lipoprotein Elektroforezi)
Lipoprotein ( a )
Listeria Grup Aglutinasyonu
Listeria monocytogenes DNA (PCR)
Lityum
Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1 (LKM Tip 1) (Immunoblotting)
Lizozim
Lökosit (BOS)
Lökosit (Kan)
Lökosit (Sıvılarda)
Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile)

M Harfi İle Başlayan Testler

Magnezyum (24 saatlik idrar)
Magnezyum (Serum)
Makroprolaktin
Mantar Aranmasi
Mantar Kültürü
Marijuana (THC, Esrar, Tetrahydrocannabinol)
Menenjit/Sepsis Etkenleri Multipleks PCR Testi
Mesomark (Mezotelyoma Kanser Antijen Testi )
Metadon
Metamfetamin (Ektazi)
Metanefrin (İdrar)
Metanefrin (Plazma)
Methemoglobulin
Mikroalbumin (24 saatlik İdrar)
Mikroalbumin (Spot İdrar)
Mikroalbumin/Kreatinin
Miyoglobin
Miyoglobin (İdrar)
Monotest (Monospot Test)
Morfin, Opiat, Heroin (Kodein, Naloksen, Opium, Eroin gibi)
MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C)
MTHFR Mutasyon Analizi (C677T)
Mukopolisakkarit analizi (idrarda) (yüksek rezolüsyon)
Mycobacterium tuberculosis DNA
Mycobacterium tuberculosis Rifampisin Direnci Testi
Mycoplasma genitalium DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Mycoplasma hominis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Mycoplasma pneumonia IgG
Mycoplasma pneumonia IgM
Mycoplasma pneumoniae DNA PCR
Mycoplasma pneumoniae DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Myeloperoksidaz (MPO)

N Harfi İle Başlayan Testler

Nazal Smear
Nazofarenks Kültürü + Antibiyogram
Neisseria gonorrhoeae DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Nitroprussiad testi
Norepinefrin (İdrar) (Noradrenalin)
Norepinefrin (Plazma) (Noradrenalin)
Normetanefrin (İdrar)
Normetanefrin (Plazma)
Norovirus (GI, GII, GIII) PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Nörovirüs Antijeni
NSE (Nöron Spesifik Enolaz)
NT–MoM
Nükleer Matriks Protein (NMP–22) (Yerine UBC çalişilir)
N–Terminal Telopeptit (NTx, Kollajen tip i N terminal)

O Harfi İle Başlayan Testler

Oksalat (24 saatlik idrar)
Oksalat (Spot İdrar)
Oligoklonal Bant Araştirmasi
Opiatlar (Kodein, Naloksen, Opium, Eroin, Haşhaş gibi)
Organik Asit (İdrar)
Osmolalite (24 Saatlik İdrar)
Osmolalite (Serum)
Osmolalite (Spot İdrar)
Osmotik Frajilite
Osmotik Frajilite (İnkübasyonlu)
Osteokalsin
Otoimmün Hepatit (Karaciğer) Paneli (M2, LKM1, LC1, SLA ve F–actin)
Oxcarbazepine (Trileptal)

P Harfi İle Başlayan Testler

PAi–1 4G/5G Polimorfizmi
PALIOMA BK Viral Yük Testi
Pankreatik Amilaz
PAPP–A
PAPP–A MoM
Paracoccidioides Antikor
Parainfluenza–1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Parainfluenza–2 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Parainfluenza–3 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Parainfluenza–4 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Paraneoplastik Panel (Anti Hu, Anti Yo, Anti Ri, Anti Ta, Anti Ma)
Parathormon (intact)
Parechovirus PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Parvovirus B–19 DNA
Parvovirus B–19 IgG Antikor
Parvovirüs B–19 IgG Konfirmasyon Testi
Parvovirus B–19 IgM Antikor
Parvovirüs B–19 IgM Konfirmasyon Testi
Pepsinojen 1 (GastroPanel içinde)
Pepsinojen 2 (GastroPanel içinde)
Periodontal Hastalik Etkenleri (Actinobacillus actinomycetemcomita, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingIValis)
Pıhtılaşma Zamanı
Piruvat
Pirüvatkinaz
Plasmodium Aranmasi (Kanda Sitma Plasmodisi Aranmasi, Kalin Damla Preparat)
Plasmodium tarama DNA PCR
Plazma Renin aktivitesi (Angiotensin I)
Plazminojen
Porfirin (Kalitatif)
Porfirin (Kantitatif)
Porfobilinojen (Kantitatif)
Potasyum (BOS)
Potasyum (İdrar)
Potasyum (Serum)
Prealbumin
Pridinolin
Primidon (Mysolin)
Progesteron
Prokalsitonin
Prolaktin
Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
Protein (24 Saatlik İdrar)
Protein (BOS)
Protein (Mayi)
Protein (Serum)
Protein (Spot İdrar)
Protein C aktivitesi
Protein C Antijeni
Protein Elektroforezi (İdrar)
Protein Elektroforezi (Serum)
Protein S aktivitesi
Protein S Antijeni
Protrombin (Faktör II) Gen Mutasyon Analizi (G20210A)
Protrombin Zamani
Pro–BNP (pro–brain natriuretic peptide)
PSA (Prostat Spesifik Antijen)
Pseudokolinesteraz
Püy Kültürü + Antibiyogram
P–ANCA (MPO–ANCA )

R Harfi İle Başlayan Testler

Renin
Retikülosit
Rhinovirus / Enterovirus PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Rivalta Testi
Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif)
Romatoid Faktör (RF) IgA
Romatoid Faktör (RF) IgG
Romatoid Faktör (RF) IgM
Rotavirus (A) PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Rotavirus Antijeni
RPR (Rapid Plazma Reagin)
RSV Antijeni
RSV IgG
RSV IgM
RSV–A PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
RSV–B PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Rubella (Kizamikçik) IgG
Rubella (Kızamıkçık) IgM
Rubella IgG Avidite
Rubella IgG Konfirmasyon Testi
Rubeola (Kızamık) IgG
Rubeola (Kızamık) IgM

S Harfi İle Başlayan Testler

Safra Asitleri (Açlik)
Safra Asitleri (Tokluk)
Salmonella spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Sedimentasyon Hizi
Selenyum
SepsiTest (ve UMD) PCR (600 den fazla bakteri ve fungal etken tanisi)
Serotonin (İdrar) (5–OH Triptamin)
Serotonin (Serum) (5–OH Triptamin)
Seruloplazmin
SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)
ShIgA toXIn–producing E. coli (STEC) DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Siklosporin (Sandomim)
Sistatin C
Sistin
Sitrat (Sitrik asit)
SKMA (SKELETAL Muscle Antikor) (IFA)
SLA (Soluble Liver antIgEn)
Small–dense LDL Kolesterol LDL Kolesterol, small–dense
Sodyum (BOS)
Sodyum (İdrar)
Sodyum (Serum)
Soğuk Aglutinasyon
Solunum Yollari Patojenleri Multipleks PCR Testi ( 22 etken Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, influenza A, influenza B, RSV–A, RSV–B, Human metapneumovirus, Rhinovirus/Enterovirus, Adenovirus, Bocavirus Type1, Coronavirus HKU1/NL63, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza3, Parainfluenza4, Influenza A H1N1 pdm09
Sperm Kruger Morfolojisi
Sperm Kültürü + Antibiyogram
Sperm Yikama
Spermde Fruktoz
Spermiyogram
Spermiyogram (Konvansiyonel)
SporothrIX Antikor
Squamous Cell Carcinoma Antijen (SCCA)
Sterkobilinojen (Gaita)
Strep A Antijen Testi
Strep B Antijeni Testi
Streptokok Grup Tayini
Su Analizi (Bakteriyolojik su analizi )
Superoksid Dismutaz
S–100 Protein

T Harfi İle Başlayan Testler

Tacrolimus (FK 506)
Tam İdrar Tetkiki
TCA(Trichlroacetic acid)
TCE (Trikloroetanol)
Tenofovir Direnç Mutasyonlari
Teofilin
Ter Testi
Testosteron Biyoyararlanimi
Tetanos Antikoru (Hizli) Test
Tetanos Antikoru IgG
Tetrahidrokannabiol THC (Esrar, Marijuana, Kannabiol gibi)
Tg (Tiroglobulin)
Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti–TPO) (Tiroid Mikrozomal) (Serum)
Toksoplazma DNA (PCR )
Toksoplazma IgG
Toksoplazma IgG Avidite
Toksoplazma IgM
Topiramat
TORCH Screening IgG Konfirmasyon Testi
TORCH Screening IgM Konfirmasyon Testi
Total Antioksidan Kapasite
Total Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK, TiBC)
Total Kolesterol
Total T3
Total T4
Total Testosteron
TPHA
Transferrin
Treponema + VDRL IgG Konfirmasyon Testi
Treponema + VDRL IgM Konfirmasyon Testi
Treponema pallidum DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Trichinella Spiralis IgG
Trichomonas vaginalis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Trigliserid
Triptik AktIvite (Tripsin)
Trisiklik Antidepresan
Trombofili Paneli (MTHFR–677, FACTOR II, FAKTOR V)
Trombosit Sayimi
Troponin I
Troponin T
TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
TSH Reseptör Antikoru (TSH Reseptör Bloke Edici Antikor, TSH Reseptör, TRAb, TRAC)
Tüberküloz (Mikobakteri) tip tayini
Tüberküloz İlaç Rezistansi (Majör İlaçlar)
Tüberküloz İlaç Rezistansi (Minör İlaçlar)
Tüberküloz Kültürü (Löwenstein–Jensen)
Tüberküloz Kültürü (MGIT)
Tüberküloz T–SPOT.TB Test (iGRA Test)

Harfi İle Başlayan Testler

Üre (İdrar)
Üre (Serum)
Üre Klerens

U Harfi İle Başlayan Testler

Ureaplasma Kültürü
Ureaplasma urealyticum DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)

Harfi İle Başlayan Testler

Üretral Akinti Kültürü + Antibiyogram
Ürik Asit (İdrar)
Ürik Asit (Serum)
Üropepsinojen
Üroporfirin

U Harfi İle Başlayan Testler

Uyuşturucu Paneli Tarama (Amfetamin, Barbitürat, Benzodiazepin, Kokain, Marijuana, Metadon, Metamfetamin, Morfin, Opiatlar, Trisiklik Antidepresan)

V Harfi İle Başlayan Testler

Vaginal Kültür + Antibiyogram
Valproik Asit
Vanilmandelik asit (VMA)
VDRL
Verotoksin (ShIgA) Antijen
Vitamin A (Retinol)
Vitamin B 12 (Kobalamin)
Vitamin B 12 – AKTİF
Vitamin B 6 (Pridoksin)
Vitamin C (Askorbik Asit)
Vitamin E (Alfa Tokoferol, Tokoferol)
Vitamin K
VLDL Kolesterol
Von Willebrand Faktör aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)
Von Willebrand Faktör Antijeni
VZV (Varicella Zoster Virus) DNA
VZV (Varicella zoster virus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
VZV (Varicella Zoster virus) IgG (Serum)
VZV (Varicella Zoster Virus) IgM (Serum)

W Harfi İle Başlayan Testler

Weil Felix Testi (Riketsiya)

Y Harfi İle Başlayan Testler

Y Kromozomu Mikrodelesyonu
Yara (Lezyon) Kültürü + Antibiyogram
Yersinia enterocolitica DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Yersinia IgA Konfirmasyon Testi
Yersinia IgG Konfirmasyon Testi

Z Harfi İle Başlayan Testler

Zika Virus
Zika Virus IgM