Test Revizyon Formu

Döküman No:KYS-FC-134
Yayın Tarihi:: 26.02.2015
Revizyon No:: 2
Revizyon Tarihi:07.03.2015
Test Adı Geçmiş Bilgi Güncel Bilgi Değişiklik Tarihi
17-Ketosteroid Saklama Koşulları:2-8ºC' de 2 hafta,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
17-OH Progesteron Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 4 gün,-20ºC' de 1 ay Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 1 ay 16/08/2015
25-Hidroksi Vitamin D3 (Vitamin D,Kolekalsiferol) Saklama Koşulları: Oda ısısında 3 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8 -C de 1 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
5' Nukleotidaz Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :2 GÜN SONRA 16/08/2015
5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5 HIAA) Saklama Koşulları: Asidifiye idrar 2-8ºC' de 2 hafta,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: Asidifiye idrar 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
ACTH Çalışma Günü: Pazartesi Çalışma Günü: Hergün 27/03/2015
ACTH Sonuç Günü:---- Sonuç Günü:Ertesi Gün 27/03/2015
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon,Kortikotropin) Sonuç Günü :Çarşamba günü Sonuç Günü :ERTESİ GÜN 16/08/2015
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon,Kortikotropin) Saklama Koşulları: Soğuk ortamda taşınmalıdır. -70ºC' de saklanabilir. Saklama Koşulları: Soğuk ortamda taşınmalıdır. -20ºC' de 1 ay saklanabilir. 16/08/2015
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon,Kortikotropin) Çalışma Günü:Pazartesi çalışılır Çalışma Günü:HER GÜN 16/08/2015
ADA (Adenozin deaminaz Aktivitesi) Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :Ertesi gün (çalışma süresi 3 gün) 16/08/2015
ADA (Adenozin deaminaz Aktivitesi) Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :Ertesi gün (çalışma süresi 3 gün) 16/08/2015
Adenovirus Antijeni Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
ADH (İdrar) Örnek Miktarı:10 ml Örnek Miktarı: 1ml 27/03/2015
ADH (İdrar) Sonuç Günü:4 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
ADH (İdrar) (Vazopresin) Sonuç Günü :4 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
ADH (Plazma) Sonuç Günü:5 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
ADH (Plazma) (Vazopresin) Sonuç Günü :5 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Aldosteron Saklama Koşulları: Buz içinde nakil yapılmalıdır. -20ºC' de 2 yıl stabildir. Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 1 gün. -20ºC' de 2 yıl stabildir. 16/08/2015
Alfa-1 Antitripsin (Dişki) Sonuç Günü :4 gün sonra Sonuç Günü :6 gün sonra 16/08/2015
Alfa-1 Antitripsin (Serum) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-70ºC' de 3 ay Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Alfa-2 Makroglobulin Sonuç Günü:3 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Alfa-2 Makroglobulin Yöntem:RID Yöntem:RID,Nefolometrik 16/08/2015
Alfa-2 Makroglobulin Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de 7 gün Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Alfa-fetoprotein (AFP) Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Alfa-fetoprotein MoM (AFP MoM) (Amniyon Sivisi) Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de 3 ay Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Alfa-fetoprotein MoM (AFP MoM) (Serum) Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de 3 ay Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri Sonuç Günü:17 Gün Sonuç Günü:15 Gün 27/03/2015
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri Sonuç Günü :17 gün sonra Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Alüminyum (İdrar) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları: Soğuk ortamda saklanmalı ve nakil edilmelidir. 16/08/2015
Alüminyum (Serum) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları: Soğuk ortamda saklanmalı ve nakil edilmelidir. 16/08/2015
AMH (Anti-Mullerian Hormon) Sonuç Günü :2 gün sonra Sonuç Günü :ertesi gün 16/08/2015
AMH (Anti-Mullerian Hormon) Çalışma Günü:Çarşamba çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi-Perşembe 16/08/2015
Amilaz (İdrar) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün. 16/08/2015
Amip Antikoru (Entamoeba histolytica) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8ºC' de3 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Androstenedione Örnek Türü:Serum Örnek Türü:Serum,EDTA'lı plazma 16/08/2015
Androstenedione Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Uzun süre için dondurulmalıdır. Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 1 yıl 16/08/2015
Anti-CCP (3. Jenerasyon) (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody,CCP) Çalışma Günü:Pazartesi çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi,perşembe çalışılır 16/08/2015
Anti-CCP (3.Jenerasyon) Çalışma Günü:Pazartesi Çalışma Günü:Pazartesi-Perşembe 27/03/2015
Anti-CCP (3.Jenerasyon) Örnek Miktarı: 500 µl Örnek Miktarı: 2ml 27/03/2015
Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA) Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-Faktör Xa Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :3 gün sonra 16/08/2015
Anti-Gliadin Antikor igA Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 2 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-Gliadin Antikor igG Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 2 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-Glomerular Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) igM Saklama Koşulları:-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-HBc igG Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Anti-HBc igM Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Anti-HBs Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Anti-Histon Antikor Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-İntrinsik Faktör Antikoru Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 2 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-Jo-1 Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları :2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-Mitokondrial Antikor (AMA) Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Anti-Nükleer Antikor (ANA) Screen (ds DNA,RNP,Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,CENP-B,Jo-1) Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :3 gün sonra 16/08/2015
Anti-Paryetal Hücre Antikoru (APCA) Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :ertesi gün 16/08/2015
Anti-Paryetal Hücre Antikoru (APCA) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Anti-Paryetal Hücre Antikoru (APCA) Çalışma Günü:Hergün örnek kabul edilir Çalışma Günü:Çarşamba 16/08/2015
Anti-Paryetal Hücre Antikoru (APCA) (İFA) Sonuç Günü :2 gün sonra Sonuç Günü :3 gün sonra 16/08/2015
Anti-Sentromer Antikor Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :3 gün sonra 16/08/2015
Antistreptolizin O (ASO) (Kantitatif) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 2 gün, -20ºC' de 1 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Apolipoprotein A 1 Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 4 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Apolipoprotein B Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 4 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Asetilkolin Reseptör Antikoru Örnek Miktarı:600 µl Örnek Miktarı: 27/03/2015
Asetilkolin Reseptör Antikoru Sonuç Günü:3 gün Sonuç Günü:Ertesi Gün 27/03/2015
Asit Fosfataz Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 4 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 7 gün 16/08/2015
Aspergillus (Galactomannan) Antijen Örnek Türü:Serum Örnek Türü:Serum,BAL 16/08/2015
Aspirin Direnç Testi Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8°C' de 2 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Bartonella Henselae igA Sonuç Günü :14 gün sonra Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Bartonella Henselae igA Çalışma Günü:Pazartesi,Çarşamba çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi,cuma çalışılır 16/08/2015
Bartonella Henselae igG Sonuç Günü :14 gün sonra Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Bartonella Henselae igG Çalışma Günü:Pazartesi,Çarşamba çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi,cuma çalışılır 16/08/2015
Bartonella Henselae igM Sonuç Günü :14 gün sonra Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Bartonella Henselae igM Çalışma Günü:Pazartesi,Çarşamba çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi,cuma çalışılır 16/08/2015
Bence-Jones Proteini Yöntem:Kolorimetrik Yöntem:İmmundifüzyon 16/08/2015
Bence-Jones Proteini Saklama Koşulları: -20ºC' de 1 yıl Saklama Koşulları :2-8º C de 7 gün,-20º C de 2 ay 16/08/2015
Bence-Jones Proteini (Elektroforez) Saklama Koşulları: -20ºC' de 1 yıl Saklama Koşulları :2-8º C de 7 gün,-20º C de 2 ay 16/08/2015
Beta 2-Mikroglobulin (BOS) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Beta 2-Mikroglobulin (İdrar) Saklama Koşulları: -20ºC' de 1 yıl Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Beta 2-Mikroglobulin (Serum) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Beta 2-Transferrin Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :4 gün sonra 16/08/2015
Beta-CTx (C-Telopeptid) (Serum) Çalışma Günü:Hergün çalışılır Çalışma Günü:Cumartesi 16/08/2015
Bikarbonat (HCO3) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8º C de 1 saat 16/08/2015
BNP (B Tipi Natriüretik Peptide) Sonuç Günü :Aynı gün Sonuç Günü :ertesi gün 16/08/2015
C Reaktif Protein (CRP)Kantitatif (Serum) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 2 gün, -20ºC' de 1 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 3 gün, -20ºC' de 1 ay 16/08/2015
C-1 İnaktivatör (C1 Esteraz İnhibitörü düzeyi) Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
CA 125 Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 3 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 2 ay 16/08/2015
CA 15-3 Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 3 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 3 ay 16/08/2015
CA 19-9 Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 3 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 ,-20ºC' de 2 ay 16/08/2015
CA 72-4 Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de daha uzun Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 1 yıl 16/08/2015
Candida Antijeni (Candidomannan) Sonuç Günü :----- Sonuç Günü :3 gün sonra 16/08/2015
Candida Antijeni (Candidomannan) Örnek Türü: >>>> Örnek Türü:serum 16/08/2015
Candida Antijeni (Candidomannan) Çalışma Günü: ---- Çalışma Günü:Hergün çalışılır 16/08/2015
Candida Antikor Yöntem:RID Yöntem:Immundifüzyon 16/08/2015
Candida Antikor Örnek Türü:Serum Örnek Türü:Serum,BOS 16/08/2015
Candida Antikor Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
CH50(Kompleman Total) Sonuç Günü :30 gün sonra Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Chlamydia pneumoniae DNA (PCR) Sonuç Günü:6 Gün Sonuç Günü:5 Gün 27/03/2015
Chlamydia pneumoniae igA Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Chlamydia pneumoniae igG (Serum) Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Chlamydia pneumoniae igM Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Chlamydia trachomatis DNA PCR Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Civa (İdrar) Saklama Koşulları: Oda ısısı Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Civa (Kan) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
CK İzoenzimleri Sonuç Günü :6 gün sonra Sonuç Günü :7 gün sonra 16/08/2015
Clostridium difficile Toksin Sonuç Günü:2 Gün Sonuç Günü :Ertesi Gün 27/03/2015
Clostridium difficile Toksin A ve B Antijeni (Gaita) Sonuç Günü :2 gün sonra Sonuç Günü :Ertesi gün 16/08/2015
CMV DNA PCR Kantitatif Sonuç Günü:10 Gün Sonuç Günü:7 Gün 27/03/2015
Coccidioides Antikor Yöntem: Yöntem:Immunodifüzyon 16/08/2015
Coccidioides Antikor Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Coxsackie Virüs Antikoru IgG Örnek Miktarı: 3ml Örnek Miktarı: 5ml 27/03/2015
Coxsackie Virüs Antikoru IgG Sonuç Günü:8 Gün Sonuç Günü:9 Gün 27/03/2015
Coxsackie Virüs Antikoru igG Sonuç Günü :8 gün sonra Sonuç Günü :9 gün sonra 16/08/2015
Coxsackie Virüs Antikoru igM Sonuç Günü :8 gün sonra Sonuç Günü :9 gün sonra 16/08/2015
Cryptococcus Antijen Saklama Koşulları: 2-8°C' de 1 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Çinko Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :soğuk ortamda taşınmalıdır. 16/08/2015
DHEA – SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) Örnek Türü:Serum Örnek Türü:Serum,EDTA'lı plazma 16/08/2015
Doku transglutaminaz IgA Örnek Miktarı:400 µl Örnek Miktarı: 1ml 27/03/2015
Doku transglutaminaz IgA Sonuç Günü:3 gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Doku transglutaminaz IgG Sonuç Günü:3 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Doku transglutaminaz igA (Anti-Hu) (Anti-tTG igA) Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Doku transglutaminaz igG (Anti-Hu) (Anti-tTG igG) Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Dopamin (İdrar) Çalışma Günü:Pazartesi Çalışma Günü: Cuma 27/03/2015
Dopamin (İdrar) Sonuç Günü:7 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Dopamin (İdrar) Sonuç Günü :7 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Dopamin (İdrar) Saklama Koşulları: Soğukta toplanmalı ve nakil edilmelidir. Saklama Koşulları:2-8ºC' de 5 gün 16/08/2015
Dopamin (İdrar) Çalışma Günü:Pazartesi çalışılır Çalışma Günü:cuma çalışılır 16/08/2015
ECP (Eozinofil Katyonik Protein) Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
ECP (Eozinofil Katyonik Protein) Çalışma Günü:Cumartesi çalışılır Çalışma Günü:Hergün çalışılır 16/08/2015
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin) Çalışma Günü: Pazartesi Çalışma Günü: Cuma 27/03/2015
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin) Sonuç Günü:5 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin) Sonuç Günü :5 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin) Yöntem:ELISA,RIA Yöntem:ELISA,HPLC 16/08/2015
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin) Saklama Koşulları: Soğukta toplanmalı ve nakil edilmelidir. Saklama Koşulları:2-8ºC' de 5 gün 16/08/2015
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin) Çalışma Günü:Pazartesi çalışılır Çalışma Günü:cuma çalışılır 16/08/2015
Epinefrin (Plazma) (Adrenalin) Çalışma Günü:Pazartesi Çalışma Günü: Cuma 27/03/2015
Epinefrin (Plazma) (Adrenalin) Sonuç Günü:7 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Epinefrin (Plazma) (Adrenalin) Sonuç Günü :7 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Epinefrin (Plazma) (Adrenalin) Çalışma Günü:Pazartesi çalışılır Çalışma Günü:cuma çalışılır 16/08/2015
Eritropoetin Sonuç Günü :Perşembe Sonuç Günü :4 gün sonra 16/08/2015
Estradiol (E2) Saklama Koşulları: 2-8º C de 2 gün,-20º C de uzun süre Saklama Koşulları :2-8º C de 2 gün,-20º C de 2 ay 16/08/2015
Everolimus Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Everolimus Yöntem:TandemMS,MEIA Yöntem:TandemMS,MEIA,HPLC 16/08/2015
Everolimus Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları :2-8º C de 1 gün 16/08/2015
Faktör i (Fibrinojen) Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Oda ısısında 2 saat, 2-8ºC' de 8 saat,Çalışma daha uzun süre sonra olacaksa dondurulmalıdır. Saklama Koşulları :Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Oda ısısında 4 saat, 2-8ºC' de 8 saat,Çalışma daha uzun süre sonra olacaksa dondurulmalıdır. 16/08/2015
Fenobarbital (Luminal) Örnek Türü:Serum Örnek Türü:Serum ve heparinli plazma 16/08/2015
Fenobarbital (Luminal) Saklama Koşulları: 2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de 1 ay Saklama Koşulları :2-8ºC'de 2 gün,-20ºC'de 1 ay 16/08/2015
Ferritin Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de 1 yıl Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 1 yıl 16/08/2015
Fibronektin (FN,Cold-insoluble Globulin,Opsonic ?2-Surface Binding Protein,Cell Surface Protein) Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :10 gün sonra 16/08/2015
Fibronektin (FN,Cold-insoluble Globulin,Opsonic ?2-Surface Binding Protein,Cell Surface Protein) Çalışma Günü:Hergün örnek kabul edilir Çalışma Günü:Salı,Cumartesi çalıışılır 16/08/2015
FMF Mutasyon Analizi Sonuç Günü :13 gün sonra Sonuç Günü :40 gün sonra 16/08/2015
FMF Mutasyon Analizi Saklama Koşulları: Oda Isısı Saklama Koşulları :2-8ºC' de 4 gün 16/08/2015
Francisella Tularensis igG Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Francisella Tularensis igG Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Francisella Tularensis igM Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Francisella Tularensis igM Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Free Beta -hCG Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 1 gün,-20ºC'de bir ay 16/08/2015
Free Beta -hCG MoM Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 1 gün,-20ºC'de bir ay 16/08/2015
Free Estriol (E3) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 1 gün,-20ºC'de bir ay 16/08/2015
Free PSA Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Free PSA / Total PSA Orani Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Gastrin-17 (EDTA li plazma) (GastroPanel içinde) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8º C de 3 gün,-20º C de uzun süre 16/08/2015
GastroPanel Test (Pepsinojen i,Pepsinojen ii,Gastrin-17,H. pilori antikorlari) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8º C de 3 gün,-20º C de uzun süre 16/08/2015
Giardia Antijeni Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Giardia Antijeni Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 1 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 2 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Gida (Food-20) intolerans Testi Sonuç Günü :7 gün sonra Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Gida intolerans Testi (90 Gida) (Elitrace) Sonuç Günü :7 gün sonra Sonuç Günü :15 gün sonra 16/08/2015
Glukoz Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 72 saat Saklama Koşulları :Oda ısısında 8 saat,2-8ºC' de 3 gün 16/08/2015
Glukoz (BOS) Saklama Koşulları:-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :- 20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Growth Hormon (GH,Growth Hormon,Büyüme Hormonu,hGH,Somatotropin,STH) Örnek Türü:Serum Örnek Türü:EDTA' lı Plazma,Serum 16/08/2015
Growth Hormon (GH,Growth Hormon,Büyüme Hormonu,hGH,Somatotropin,STH) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 8 saat,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 24 saat,-20ºC' de 3 ay 16/08/2015
Haptoglobin Saklama Koşulları: -20ºC' de 2 hafta Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
HBDH alfa (alfa-hidroksibütirik dehidrogenaz) Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :Aynı gün 16/08/2015
HBV-DNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Sonuç Günü :4 gün Sonuç Günü :4 gün sonra 16/08/2015
HCV Genotip Tayini (Hepatit C) PCR+Sekans çalişmasi Sonuç Günü :20 gün sonra Sonuç Günü :10 gün sonra 16/08/2015
HCV-RNA Kantitatif Viral Yük Sonuç Günü: 4 Gün Sonuç Günü: 10 Gün 27/03/2015
HCV-RNA Kantitatif Viral Yük (Real-Time PCR) Sonuç Günü :4 gün Sonuç Günü: 10 Gün 16/08/2015
HDL-Kolesterol Saklama Koşulları: 2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de 1 ay 16/08/2015
HE4 (Human Epididymis Protein 4) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 3 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de4 hafta,-20ºC' de 4 ay 16/08/2015
HE4 + CA 125 Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de4 hafta,-20ºC' de 4 ay 16/08/2015
Helicobacter pylori Antikoru igA (Serum) Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :3 gün sonra 16/08/2015
Helicobacter pylori Antikoru igA (Serum) Saklama Koşulları:-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Helicobacter pylori Antikoru igG (Serum) Saklama Koşulları:-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Helicobacter pylori Antikoru igM (Serum) Saklama Koşulları: Oda ısısında 6 saat,2-8ºC' de 1 gün Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Helicobacter pylori DNA PCR Saklama Koşulları:-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Histoplazma Antikoru Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de3 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
HiV-RNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Sonuç Günü :Çarşamba Sonuç Günü :Ertesi gün 16/08/2015
HiV-RNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Çalışma Günü:Salı Çalışılır Çalışma Günü:Salı çalışılır 16/08/2015
Homosistein Örnek Türü: EDTA' lı Plazma Örnek Türü: EDTA' lı Plazma veya serum 16/08/2015
Homosistein Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün Saklama Koşulları :2-8ºC' de 14 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
IgD Örnek Miktarı:300 µl Örnek Miktarı: 1ml 27/03/2015
IgD Sonuç Günü:7 Gün Sonuç Günü:5 Gün 27/03/2015
igE Saklama Koşulları: Soğukta nakil edilmelidir,2-8ºC'de 1 gün,-20ºC' de 1 ay Saklama Koşulları :Soğukta nakil edilmelidir,2-8ºC'de 3 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
iGF-1 (insulin-like Growth Factor-1,Somatomedin C) Saklama Koşulları: Soğukta nakil edilmelidir,2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de 2 ay Saklama Koşulları :Soğukta nakil edilmelidir,2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 2 ay 16/08/2015
iGFBP-3 (insulin-like Growth Factor Binding Protein-3) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 2 gün, -20ºC' de 6 ay, -70ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün, -20ºC' de 2 ay, -70ºC' de uzun süre 16/08/2015
igG (BOS) Sonuç Günü :2 gün sonra Sonuç Günü :4 gün sonra 16/08/2015
immuncomplex C1q Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :30 gün sonra 16/08/2015
immuncomplex C1q Çalışma Günü:Salı Çalışma Günü:Hergün örnek kabul edilir 16/08/2015
İmmün Yetmezlik Paneli (Lenfosit Sub Gruplari,Lenfosit Subset + Ek Monoklonaller) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :Oda ısısında 1 gün 16/08/2015
İnsulin Antikoru (iAA) Saklama Koşulları: Oda ısısında 4 saat,2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları:2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
Kalsitonin (Calcitonin) Sonuç Günü:3 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Kalsitonin (Calcitonin) Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Kalsiyum (Serum) Saklama Koşulları: 4°C' de 1 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
Kalsiyum/Kreatinin orani Saklama Koşulları: 4°C' de 1 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
Karbamazepin (Tegretol) Örnek Türü:Serum Örnek Türü:Serum veya plazma 16/08/2015
Karbamazepin (Tegretol) Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 5 gün Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de 2 ay 16/08/2015
Karyotip (Heparinli kan) Sonuç Günü :14 gün sonra Sonuç Günü :22 gün sonra 16/08/2015
Kirim Kongo Kanamali Ateşi igG Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :7 gün sonra 16/08/2015
Kirim Kongo Kanamali Ateşi igG Pazartesi,Perşembe Çalışma Günü:Hergün örnek kabul edilir 16/08/2015
Kirim Kongo Kanamali Ateşi igM Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :7 gün sonra 16/08/2015
Kirim Kongo Kanamali Ateşi igM Pazartesi,Perşembe Çalışma Günü:Hergün örnek kabul edilir 16/08/2015
Kompleman C3 Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Dondurularak saklanır. Saklama Koşulları :2-8°C' de 2 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Kompleman C4 Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 7 gün Saklama Koşulları :2-8°C' de 2 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK-MB) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 1 gün,daha uzun süre için dondurulur Saklama Koşulları :Oda ısısında 4-8 saat, 2-8ºC' de 2 gün, -20ºC' de 1 ay 16/08/2015
Kromogranin A Sonuç Günü:3 Gün Sonuç Günü:Ertesi Gün 27/03/2015
Kromogranin A Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :Ertesi gün 16/08/2015
Kromozom analizi (Amniyon sivisi) Sonuç Günü :21 gün sonra Sonuç Günü :22 gün sonra 16/08/2015
Lamivudin (YMDD) Direnç Mutasyonlari 15 gün sonra Sonuç Günü :7 gün sonra 16/08/2015
Lamivudin (YMDD) Direnç Mutasyonlari Hergün çalışılır Çalışma Günü:Cuma 16/08/2015
Lamotrigine (Lamictal) Saklama Koşulları: Oda ısısında 48 saat Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Lamotrigine (Lamictal) Salı,Cumartesi çalışılır Çalışma Günü:Salı,Cuma çalışılır 16/08/2015
LC1 (Liver cytosolic antigen) 2 gün sonra Sonuç Günü :3 gün sonra 16/08/2015
LDH (BOS) Saklama Koşulları: Oda ısısında 48 saat Saklama Koşulları :Oda ısısında (4-20-C de)48 saat 16/08/2015
LDH (Mayi) Saklama Koşulları: Oda ısısında 48 saat Saklama Koşulları :Oda ısısında(4-20-C de) 48 saat 16/08/2015
LDH (Serum) Saklama Koşulları: Oda ısısında 48 saat Saklama Koşulları :Oda ısısında (4-20-C de)48 saat 16/08/2015
LDL Kolesterol Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de 1 ay 16/08/2015
Legionella Antijeni Yöntem:Immunokromatografik Yöntem:ELISA 16/08/2015
Legionella Antijeni Saklama Koşulları: 2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8°C' de 14 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Lenfosit Subgruplari (Lenfosit Subset) Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :Oda ısısında 2 gün 16/08/2015
Leptospira igG (Weil Hastaliği Antikoru) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
Leptospira igM (Weil Hastaliği Antikoru) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 5 gün,-20ºC' de 6 ay 16/08/2015
Lipaz Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları :2-8ºC' de 5 gün 16/08/2015
Mesomark (Mezotelyoma Kanser Antijen Testi ) Sonuç Günü :5 gün sonra Sonuç Günü :7 gün sonra 16/08/2015
Metamfetamin (Ektazi) Saklama Koşulları: Dondurulmuş halde nakil edilmelidir. Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Metanefrin (İdrar) Yöntem:ELISA Yöntem:ELISA,HPLC 16/08/2015
Mikroalbumin (24 saatlik İdrar) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 10 gün,-20ºC' de 2 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Mikroalbumin (Spot İdrar) Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 10 gün,-20ºC' de 2 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Mikroalbumin/Kreatinin Sonuç Günü :Aynı gün Sonuç Günü :Ertesi gün 16/08/2015
Mikroalbumin/Kreatinin Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Miyoglobin (İdrar) Sonuç Günü :Ertesi gün Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Monotest (Monospot Test) Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8°C' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Mycoplasma pneumonia igG Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Mycoplasma pneumonia igM Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Norepinefrin (İdrar) Çalışma Günü: Cumartesi Çalışma Günü: Cuma 27/03/2015
Norepinefrin (İdrar) Sonuç Günü:7 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Norepinefrin (İdrar) (Noradrenalin) Sonuç Günü :7 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Norepinefrin (İdrar) (Noradrenalin) Yöntem:TandemMS,ELISA Yöntem:HPLC,ELISA 16/08/2015
Norepinefrin (İdrar) (Noradrenalin) Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir.-20ºC' de analiz edilinceye kadar stabildir.-70ºC' de 8 ay Saklama Koşulları :HPLC,ELISA 16/08/2015
Norepinefrin (İdrar) (Noradrenalin) Cumartesi çalışılır Çalışma Günü:Cuma çalışılır 16/08/2015
Norepinefrin (Plazma) Çalışma Günü: Pazartesi Çalışma Günü: Cuma 27/03/2015
Norepinefrin (Plazma) Sonuç Günü:7 Gün Sonuç Günü:2 Gün 27/03/2015
Norepinefrin (Plazma) (Noradrenalin) Sonuç Günü :7 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Norepinefrin (Plazma) (Noradrenalin) Pazartesi çalışılır Çalışma Günü:Cuma çalışılır 16/08/2015
Normetanefrin (İdrar) Sonuç Günü :4 gün sonra 16/08/2015
Normetanefrin (İdrar) Yöntem:TandemMS,ELISA Yöntem:HPLC,ELISA 16/08/2015
Normetanefrin (İdrar) Saklama Koşulları: Dondurulmuş halde nakil edilmelidir. Saklama Koşulları :HPLC,ELISA 16/08/2015
Normetanefrin (Plazma) Sonuç Günü :Cuma Sonuç Günü :6 gün sonra 16/08/2015
Nükleer Matriks Protein (NMP-22) (Yerine UBC çalişilir) Sonuç Günü :Cuma Sonuç Günü :5 gün sonra 16/08/2015
Nükleer Matriks Protein (NMP-22) (Yerine UBC çalişilir) Hergün Çalışma Günü:15 günde bir çarşamba çalışılır 16/08/2015
Oligoklonal Bant Araştirmasi Sonuç Günü :Cuma Sonuç Günü :5 gün sonra 16/08/2015
Oligoklonal Bant Araştirmasi Pazartesi Çalışma Günü:Pazartesi Cuma 16/08/2015
Opiatlar (Kodein,Naloksen,Opium,Eroin,Haşhaş gibi) Saklama Koşulları: Soğuk ortamda saklanmalı ve nakil edilmelidir. Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Osteokalsin Sonuç Günü:Çarşamba Sonuç Günü:Pazartesi 27/03/2015
Osteokalsin Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları :2-8º C' de 3 gün,-20º C' de uzun süre 16/08/2015
Oxcarbazepine (Trileptal) Sonuç Günü :10 gün sonra Sonuç Günü :5 gün sonra 16/08/2015
Oxcarbazepine (Trileptal) Hergün çalışılır Çalışma Günü:Salı Cuma Çalışılır 16/08/2015
P-ANCA (MPO-ANCA ) Çarşamba çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi perşembe çalışılır 16/08/2015
P-ANCA (MPO-ANCA) Çalışma Günü: Çarşamba Çalışma Günü: Pazartesi-Perşembe 27/03/2015
Paracoccidioides Antikor Yöntem:RID Yöntem:Immunodifüzyon 16/08/2015
Paracoccidioides Antikor Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Parathormon (intact) Örnek Türü:Serum Örnek Türü:Serum veya EDTA lı plazma 16/08/2015
Parathormon (intact) Saklama Koşulları: 2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8°C' de 8 saat, -20ºC' de 2 ay 16/08/2015
Parvovirus B-19 DNA Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
Pepsinojen 1 (GastroPanel içinde) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8º C de 3 gün,-20º C de uzun süre 16/08/2015
Pepsinojen 2 (GastroPanel içinde) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8º C de 5 gün,-20º C de uzun süre 16/08/2015
Periodontal Hastalik Etkenleri (Actinobacillus actinomycetemcomita,Prevotella intermedia,Porphyromonas gingivalis) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Prolaktin Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 4 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de 3 ay 16/08/2015
Protein S Aktivitesi Pazartesi,Çarşamba,Cuma çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi,Perşembe çalışılır 16/08/2015
Protrombin Zamani Saklama Koşulları: 2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :Oda ısısında 8 saat,2-8°C' de 5 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
PSA (Prostat Spesifik Antijen) Saklama Koşulları: Oda ısısında 6 saat,2-8ºC' de 1 hafta,-70ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Pseudokolinesteraz Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 15 gün 16/08/2015
Rubeola (Kizamik) igM Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Serotonin (İdrar) (5-OH Triptamin) Saklama Koşulları: Buz içinde nakil edilmelidir. Dondurularak analiz edilinceye kadar stabildir. Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Seruloplazmin Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :Ertesi gün 16/08/2015
Seruloplazmin Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :Soğuk ortamda nakil edilmelidir. 2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Siklosporin (Sandomim) Saklama Koşulları: Oda ısısında 1 gün Saklama Koşulları :2-8 -C de 1 hafta,-20-C de uzun süre 16/08/2015
Sitrat (Sitrik asit) Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları :4ºC' de 1 hafta,-20ºC' de 1 ay 16/08/2015
Sporothrix Antikor Yöntem:Aglutinasyon Yöntem:Aglutinasyon,LA 16/08/2015
Strep A Antijen Testi Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :Oda ısısında 8 saat,2-8ºC' de 3 gün 16/08/2015
Strep B Antijeni Testi Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :Oda ısısında 8 saat,2-8ºC' de 3 gün 16/08/2015
Tacrolimus (FK 506) Sonuç Günü :3 gün sonra Sonuç Günü :2 gün sonra 16/08/2015
Tacrolimus (FK 506) Yöntem:MEIA Yöntem:MEIAİ,HPLC 16/08/2015
Tacrolimus (FK 506) Saklama Koşulları: Soğuk ortam Saklama Koşulları :2-8º C de 1 gün 16/08/2015
Tetrahidrokannabiol THC (Esrar,Marijuana,Kannabiol gibi) Saklama Koşulları: Soğuk ortamda nakil edilmelidir. Dondurularak analiz edilinceye kadar stabildir. Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
TPHA Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 3 gün,-20ºC' de 6 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de 3 ay 16/08/2015
Trigliserid Saklama Koşulları: 2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8°C' de 5-7 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Troponin T Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de 1 ay Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de 1 yıl 16/08/2015
TSH Reseptör Antikoru (TSH Reseptör Bloke Edici Antikor,TSH Reseptör,TRAb,TRAC) Sonuç Günü :4 gün sonra Sonuç Günü :Ertesi gün 16/08/2015
TSH Reseptör Antikoru (TSH Reseptör Bloke Edici Antikor,TSH Reseptör,TRAb,TRAC) Saklama Koşulları: ----- Saklama Koşulları :2-8ºC' de 1 gün,-20ºC' de uzun süre 16/08/2015
TSH Reseptör Antikoru (TSH Reseptör Bloke Edici Antikor,TSH Reseptör,TRAb,TRAC) Perşembe çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi Perşembe çalışılır 16/08/2015
Uyuşturucu Paneli Tarama
(Amfetamin,Barbitürat,
Benzodiazepin,Kokain,
Marijuana, Metadon,
Metamfetamin,Morfin,
Opiatlar,
Trisiklik Antidepresan)
Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 4 gün Saklama Koşulları :2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Üre (İdrar) Saklama Koşulları: Oda ısısında 1 gün, 2-8ºC' de 3 gün, -20ºC' de 3 ay Saklama Koşulları :Oda ısısında 1 gün, 2-8ºC' de 4 gün, -20ºC' de 3 ay 16/08/2015
Valproik Asit Sonuç Günü :Aynı gün Sonuç Günü :Ertesi gün 16/08/2015
Valproik Asit Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 7 gün,-20ºC' de 3 ay,-70ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC' de 2 gün,-20ºC' de 1 ay 16/08/2015
Vitamin A (Retinol) Çarşamba çalışılır Çalışma Günü:salı çalışılır 16/08/2015
Vitamin E (Alfa Tokoferol,Tokoferol) Pazartesi çalışılır Çalışma Günü:Salı çalışılır 16/08/2015
VZV (Varicella Zoster Virus) DNA Saklama Koşulları: 2-8ºC' de 5 gün Saklama Koşulları :2-8ºC'de 3 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
VZV (Varicella Zoster virus) igG (Serum) Saklama Koşulları: -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8ºC'de 7 gün,-20ºC'de uzun süre 16/08/2015
VZV (Varicella Zoster Virus) igM (Serum) Saklama Koşulları: 2-8°C' de 3 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşulları :2-8°C' de 7 gün, -20ºC' de uzun süre 16/08/2015
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-8) Multipleks PCR testi Test Adı : Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-7) Multipleks PCR testi (Etkenler:
C.trachomatis,N.gonorrhoeae,
M.genitalium,T.vaginalis,
T. pallidum, HSV.i,HSV.ii)
Test Adı :Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-8) Multipleks PCR testi
(Etkenler:C.trachomatis,
N.gonorrhoeae,
M.genitalium,T.vaginalis,
M.hominis,U.urealyticum,
G.vaginalis,C.albicans)
30/10/2015
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-10) Multipleks PCR testi Test Adı: Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-9) Multipleks PCR testi
(C.trachomatis,
N.gonorrhoeae,
M.genitalium,
M.hominis,T.vaginalis,
T.pallidum,U.urealyticum,
HSV.1, HSV.2)
Test Adı : Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-10) Multipleks PCR testi
(C.trachomatis,N.gonorrhoeae,
M.genitalium,
T.vaginalis,M.hominis,
U.urealyticum,G.vaginalis,
C.albicans,HSV.1, HSV.2)
30/10/2015
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler STD-10 + HPV Genotiplendirme Test Adı: Cinsel yolla bulaşan hastalik etkenleri (Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Test Adı: Cinsel yolla bulaşan hastalik etkenleri STD 10 + HPV Genotiplendirme
(C.trachomatis,
N.gonorrhoeae,
M.genitalium,T.vaginalis,
M.hominis,U.urealyticum,
G.vaginalis,
C.albicans,HSV.1,HSV.2,HPV
Genotiplendirme)
30/10/2015
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler STD-10 + HPV Genotiplendirme Yöntem : PCR Yöntem : Multipleks Real-Time PCR 30/10/2015
Chlamydia trachomatis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı: Chlamydia trachomatis DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı: Chlamydia trachomatis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) 30/10/2015
Neisseria gonorrhoeae DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı:Neisseria gonorrhoeae DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı:Neisseria gonorrhoeae DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) 30/10/2015
Mycoplasma hominis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı: Mycoplasma hominis DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test adı: Mycoplasma hominis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) 30/10/2015
Mycoplasma genitalium DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı: Mycoplasma genitalium DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı: Mycoplasma genitalium DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) 30/10/2015
Ureaplasma urealyticum DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı:Ureaplasma urealyticum DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı:Ureaplasma urealyticum DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) 30/10/2015
Trichomonas vaginalis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı:Trichomonas vaginalis DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) Test Adı:Trichomonas vaginalis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde) 30/10/2015
Mycoplasma hominis DNA PCR Silindi (---) 30/10/2015
Ureaplasma urealyticum DNA PCR Silindi (---) 30/10/2015
HBV-DNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Alım şartları : Tüm örnekler soğuk ortamda nakil edilmelidir. Alım Şartları : Tam kan örnekleri, 6 saat içinde 800-1600 x g´ de 20 dakika santrifüj edilmelidir. Ayrılan plazma polypropylene tüplerle transfer edilmelidir. Heparinize hastalardan örnek alınmamalıdır. Heparinli tüpe örnek alınmamalıdır. Tüm örnekler soğuk ortamda nakil edilmelidir. 09/11/2015
HBV-DNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Örnek Red Kriterleri : - Örnek Red Kriterleri : Plazması ayrılmadan gönderilen örnekler Heparinli tüpe alınan ve/veya heparinize hastadan alınan örnekler 09/11/2015
HBV-DNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Saklama Koşuları:2-8°C' de 4 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşuları : 2-8°C' de 4 gün, -20ºC' de birkaç hafta 09/11/2015
HiV-RNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Alım şartları : Tüm örnekler soğuk ortamda nakil edilmelidir. Alım Şartları : Tam kan örnekleri, 6 saat içinde 800-1600 x g´ de 20 dakika santrifüj edilmelidir. Ayrılan plazma polypropylene tüplerle transfer edilmelidir. Heparinize hastalardan örnek alınmamalıdır. Heparinli tüpe örnek alınmamalıdır. Tüm örnekler soğuk ortamda nakil edilmelidir. 09/11/2015
HiV-RNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Örnek Red Kriterleri : - Örnek Red Kriterleri : Plazması ayrılmadan gönderilen örnekler Heparinli tüpe alınan ve/veya heparinize hastadan alınan örnekler 09/11/2015
HiV-RNA Kantitatif-Viral yük (Real-Time PCR) Saklama Koşuları:2-8°C' de 4 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşuları : 2-8°C´ de 4 gün, -20ºC´ de birkaç hafta 09/11/2015
HCV-RNA Kantitatif Viral Yük (Real-Time PCR) Alım şartları : Tüm örnekler soğuk ortamda nakil edilmelidir. Alım Şartları : Tam kan örnekleri, 6 saat içinde 800-1600 x g´ de 20 dakika santrifüj edilmelidir. Ayrılan plazma polypropylene tüplerle transfer edilmelidir. Heparinize hastalardan örnek alınmamalıdır. Heparinli tüpe örnek alınmamalıdır. Tüm örnekler soğuk ortamda nakil edilmelidir. 09/11/2015
HCV-RNA Kantitatif Viral Yük (Real-Time PCR) Örnek Red Kriterleri : - Örnek Red Kriterleri : Plazması ayrılmadan gönderilen örnekler
Heparinli tüpe alınan ve/veya heparinize hastadan alınan örnekler
09/11/2015
HCV-RNA Kantitatif Viral Yük (Real-Time PCR) Saklama Koşuları: 2-8°C' de 4 gün, -20ºC' de uzun süre Saklama Koşuları : 2-8°C´ de 4 gün, -20ºC´ de birkaç hafta 09/11/2015
Calprotectin Çalışma Günü:Pazartesi,Çarşamba Çalışılır Her gün numune kabul edilir.Sonuç 7 iş günü sonrasında 18:00 de rapor edilir. 09/12/2015
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-9) Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-8) Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-9) 09/12/2015
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-11) Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-10) Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-11) 09/12/2015
Cinsel yolla bulaşan hastalik etkenleri STD 11 + HPV Genotiplendirme Cinsel yolla bulaşan hastalik etkenleri STD 10 + HPV Genotiplendirme Cinsel yolla bulaşan hastalik etkenleri STD 11 + HPV Genotiplendirme 09/12/2015
Asetilkolin Reseptör Antikoru Çalışma Günü: Çarşamba çalışılır Çalışma Günü:Pazartesi-Çarşamba 07/03/2016
Asetilkolin Reseptör Antikoru Sonuç Günü: 3 gün sonra Sonuç Günü:13 gün sonra 07/03/2016
Asetilkolin Reseptör Antikoru Sonuç Günü: 3 gün sonra Sonuç Günü:13 gün sonra 07/03/2016
CA 72-4 Sonuç Günü: Ertesi gün Sonuç Günü: Hergün numune kabul edilir, 3 gün sonra sonuç verilir. 07/03/2016
Amino Asit (Plazma) Örnek Türü: Heparinli veya EDTA`lı Plazma Örnek Türü: Heparinli Plazma 07/03/2016
Fenilalanin (Kantitatif) Çalışma Günü:Pazartesi-Çarşamba Çalışma Günü:Pazartesi-Perşembe 07/04/2016
Fenilalanin (Kantitatif) Sonuç Günü:3 Gün Sonra Çalışma Günü:12 Gün Sonra 07/04/2016
5`Nükleotidaz  Çalışma Günü:Hafta İçi Hergün Çalışma Günü:Perşembe 11/04/2016
Calprotectin Çalışma Günü:Pazartesi-Çarşamba Çalışma Günü:Hergün 11/04/2016
Epinefrin İdrar Çalışma Günü:Pazartesi Çalışılır Çalışma Günü:Cuma 11/04/2016
Epinefrin Plazma Çalışma Günü:Pazartesi Çalışılır Çalışma Günü:Cuma 11/04/2016
Gruber-Widal AGL Çalışma Günü:Hergün Çalışılır Çalışma Günü:Hafta İçi Hergün 11/04/2016
Calprotectin Sonuç Günü:10 Gün Sonra Sonuç Günü:7 Gün Sonra 11/04/2016
Epinefrin İdrar  Sonuç Günü:5 Gün Sonra Sonuç Günü:2 Gün Sonra 11/04/2016
Epinefrin Plazma  Sonuç Günü:7 Gün Sonra Sonuç Günü:2 Gün Sonra 11/04/2016
Gruberwidal Agl. Sonuç Günü:2 Gün Sonra Sonuç Günü:Ertesi Gün 11/04/2016
Immunelektroforez (serum) Sonuç Günü:3 Gün Sonra Sonuç Günü:5 Gün Sonra 11/04/2016
Immunelektroforez (İdrar) Sonuç Günü:4 Gün Sonra Sonuç Günü:5 Gün Sonra 11/04/2016
Epinefrin (plazma) Çalışma Günü:Pazartesi Çalışma Günü:Cuma 12/04/2016
Norepinefrin idrar Çalışma Günü:Cumartesi Çalışma Günü:Cuma 12/04/2016
Norepinefrin plazma Çalışma Günü:Pazartesi Çalışma Günü:Cuma 12/04/2016
Epinefrin (plazma) Sonuç Günü:7 Gün Sonra Sonuç Günü:2 Gün Sonra 12/04/2016
Norepinefrin (idrar) Sonuç Günü:7 Gün Sonra Sonuç Günü:2 Gün Sonra 12/04/2016
Norepinefrin (plazma) Sonuç Günü:7 Gün Sonra Sonuç Günü:2 Gün Sonra 12/04/2016
Menenjit/Sepsis Etkenleri Multipleks PCR Testi Test Adı: Menenjit Etkenleri Multipleks PCR Testi (7 virus: HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, Enterovirus, Parechovirus) Test Adı: Menenjit/Sepsis Etkenleri Multipleks PCR Testi 01-06-2016
Selenyum Örnek Miktarı:Serum: 1 ml İdrar: 10ml Örnek Miktarı:Serum: 1 ml 01-06-2016
Selenyum Örnek Türü :Serum, İdrar Örnek Türü :Serum 01-06-2016
Selenyum Alım Şartları :Hiç kullanılmamış veya nitrik asit ile yıkanmış tüpe örnek alınmalıdır.İdrar örneği 6N HCl üzerine toplanmalıdır. Alım Şartları :Hiç kullanılmamış veya nitrik asit ile yıkanmış tüpe örnek alınmalıdır. 01-06-2016
Selenyum Saklama Koşulları: Asidifiye idrar 2-8ºC`de 2 hafta, -20ºC`de uzun süre Saklama Koşulları:2-8ºC`de 2 hafta, -20ºC`de uzun süre 01-06-2016
Lenfosit Subgruplari (Lenfosit Subset) Örnek Türü : EDTA’ lı veya Heparinli Tam Kan, EDTA’ lı veya Heparinli Kemik İliği, Bronkoalveolar Lavaj Örnek Türü : EDTA’ lı Tam Kan, EDTA’ lı Kemik İliği, Bronkoalveolar Lavaj 07/06/2016
- - Zika Virus 03/08/2016
- - Zika Virus IgM 03/08/2016
- - Ascaris Lumbricoides IgG 03/08/2016
- - Trichinella Spiralis IgG 03/08/2016
- - HPV Gentiplendirme (Kantitatif 15 Tip) 03/08/2016
- - HPV Gentiplendirme (Kantitatif 21 Tip) 03/08/2016
- - Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-14) 03/08/2016
- - Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-14 + HPV Genotiplendirme) 03/08/2016
- - Femoflor-16 Ürogenital/Vaginal Mikrobiyota Testi 03/08/2016
- - Femoflor Cinsel Bulaş Tarama Testi (14 Patojen) Etkenler 03/08/2016
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-9) Multipleks PCR testi - - 03/08/2016
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD-11) Multipleks PCR testi - - 03/08/2016
Cinsel yolla bulaşan hastalik etkenleri STD 11 + HPV Genotiplendirme - - 03/08/2016
NSE (Nöron Spesifik Enolaz) Çalışma Günü: Laboratuvara Danışınız Çalışma Günü :Pazartesi Günleri Çalışmaya Alınır 07/10/2016
NSE (Nöron Spesifik Enolaz) Sonuç Günü: Laboratuvara Danışınız Sonuç Günü :Ertesi Gün 18:00 de rapor edilir 07/10/2016
NSE (Nöron Spesifik Enolaz) Örnek Red Kriteri:-- Örnek Red Kriteri :Hemoliz 07/10/2016
Lupus Antikoagulan (Doğrulama testi ile) Hergün çalışılır Pazartesi-Çarşamba-Cumartesi günleri numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, Ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Aktive Protein C Rezistansı Çarşamba çalışılır Pazartesi-Çarşamba-Cumartesi günleri numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, Ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Protein C Aktivitesi Pazartesi, Perşembe çalışılır Salı ve Cuma günleri numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, Ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Protein S Aktivitesi Pazartesi, Perşembe çalışılır Salı ve Cuma günleri numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, Ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Antitrombin III Aktivite (Plazma) Çarşamba çalışılır Salı ve Cuma günleri numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, Ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Fibrinojen (Faktör I)(Plazma) Hergün çalışılır Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör II (Protrombin) Salı - Cuma Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör V (Proakselerin) Salı - Cuma Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör VII (Prokonvertin) Hergün çalışılır Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör VIII (Hemofili A) Hergün çalışılır Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör IX (Christmas, Hemofili B) Hergün çalışılır Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör X (Stuart-Prower Faktör) Hergün çalışılır Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör XI (Hemofili C, Plazma Tromboplastin Antecedent) Salı - Cuma Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
Faktör XII (Hageman Faktör) Salı - Cuma Perşembe günü numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 19/04/2017
5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5 HiAA) Çalışma Günü : Hergün örnek kabul edilir Çalışma Günü Çarşamba günleri çalışılır 11/05/2017
5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5 HiAA) Sonuç Günü: 2 gün sonra Sonuç Günü :7 gün sonra 11/05/2017
Aktive Protein C Rezistansı Çalışma Günü : Pazartesi-Çarşamba-Cumartesi günleri numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, Ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. Çalışma Günü : Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri numuneler 12:00 ye kadar kabul edilir, Ertesi gün 18:00 de raporlandırmalar yapılır. 11/05/2017
Aktive Protein C Rezistansı Sonuç Günü : 2 gün sonra Sonuç Günü : Ertesi gün 11/05/2017
Akut Lösemi Paneli Örnet Türü : EDTA`lı Kan Örnek Türü : EDTA`lı Kan + Heparinli Kan ve EDTA`lı kemik iliği + Heparinli Kemik İliği 11/05/2017
Amino Asit (İdrar) Çalışma Günü : Hafta İçi Hergün Çalışma Günü : Hergün 11/05/2017
Amino Asit (Plazma) Çalışma Günü : Hafta İçi Hergün Çalışma Günü : Hergün 11/05/2017
Amino Asit ve Acylcarnitine Profili Çalışma Günü : Hafta İçi Hergün Çalışma Günü : Hergün 11/05/2017
Amino Asit ve Acylcarnitine Profili Sonuç Günü : 7 gün sonra Sonuç Günü : 10 Gün Sonra 11/05/2017
Francisella Tularensis IgG Çalışma Günü : Salı Çalışma Günü : Hergün çalışılır 11/05/2017
Francisella Tularensis IgM Çalışma Günü : Salı Çalışma Günü : Hergün çalışılır 11/05/2017
Biotin (Vitamin H) Çalışma Günü : 2 gün sonra Çalışma Günü : Ertesi gün 11/05/2017
Nörovirüs Antijeni Çalışma Günü : Hergün çalışılır Çalışma Günü : Çarşamba, Cuma günleri çalışılır. 11/05/2017
N-Terminal Telopeptit (NTx, Kollajen tip i N terminal) Çalışma Günü : Pazartesi çalışılır Çalışma Günü : Salı - Perşembe çalışılır 11/05/2017
N-Terminal Telopeptit (NTx, Kollajen tip i N terminal) Sonuç Günü : Çarşamba Sonuç Günü : 15 gün sonra 11/05/2017
Nörovirüs Antijeni Sonuç Günü : 2 gün sonra Sonuç Günü : 3 gün sonra 11/05/2017
Anti-Over Antikor Yöntem:IFA Yöntem:IFT 18/05/2016
Anti-Over Antikor Örnek Miktarı:400 µl Örnek Miktarı:1 ml 18/05/2016
Anti-Over Antikor Sonuç Günü:3 gün sonra Sonuç Günü:12 gün sonra 18/05/2016
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N
O P R S T U Ü V Y Z 1-9
Tüm Laboratuvar Testleri Listesi İçin Tıklayın