Laboratuvar Görüntüleme Ünitemiz
Laboratuvar Görüntüleme
Laboratuvar Uzmanına Sorun!
Laboratuvar Uzmanı
Görüş Ve Önerilerinizi
Laboratuvar Hakkinda
GELİŞİM’ İ TANIYINIZ.BİZ KİMİZ
• Gelişim Tıp Laboratuvarları 1993 yılında kurulmuştur. Halen 11 laboratuvar uzmanı ile hizmet vermektedir.
• Kalite ve güveni birinci öncelik olarak benimsemiştir. 1994 yılından beri uluslararası kalite kontrollerine katılmaktadır (21 yıl). 2001 yılında TSE’ den ISO 9001 Belgesini (14 yıl), 2011’ de TÜRKAK’ tan Laboratuvar Akreditasyon Belgesini almıştır.
• Hastalarımızın memnuniyeti ve güven temel önceliğimizdir. Hastalarımız, bizim en değerli paydaşlarımızdır.
• İstanbul’ un 7 merkezi bölgesinde ve kolay ulaşılabilir durumdayız. Kargo ile de Türkiye’ nin tüm yörelerinden erişebilmektesiniz.
• Yeni testlerin öncüsüyüz. Dünyadaki yeni laboratuvar teknolojilerini en hızlı şekilde halkın hizmetine sunan laboratuvar durumundayız.
• 1000’ den fazla laboratuvar testini yapmakta ve geniş bir panelde hizmet sunmaktayız.
• Tüm laboratuvar gereksinimlerinizde yanınızda olmak ve çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız.

Tanı Panellerimiz

Genel Sağlık Paneli,Abortus Paneli,ABORTUS PANELİ II,AKUT VİRAL HEPATİT ETYOLOJİK PANEL,KRONİK HEPATİT PANELİ ...

Genel Sağlık Paneli

Glukoz, Üre, Ürik Asit, Kreatinin, TİT (Tam İdrar Tahlili), Total Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid, Kalsiyum, Total Protein, Albumin, Globulin, ALT, AST, Alkalen Fosfataz, LDH, GGT, HBsAg, Hemogram, Sedimentasyon

Abortus Paneli

TORCH (Toxoplasma IgM, Toxoplasma IgG, Rubella IgM, Rubella IgG, CMV IgG, CMV IgM, HSV Tip 2 IgM, HSV Tip 2 IgG), Listeria agg., Brucella agg., İndirekt Coombs, Chlamydia Antijeni, Ureaplasma urealyticum, Anti Cardiolipin IgM, Anti Cardiolipin IgG, Lupus Antikoagulan, Anti- beta 2 Glikoprotein 1 IgM, Anti-beta 2 Glikoprotein 1 IgG, Protein C Aktivitesi, Protein S Aktivitesi, Antithrombin III

ABORTUS PANELİ II

Abortus Paneli I’e ek olarak: Trombofili Paneli (Protrombin Gen Mutasyonu, Faktör V Leiden Mutasyonu, MTHFR Mutasyonu)

AKUT VİRAL HEPATİT ETYOLOJİK PANEL

HBsAg, Anti HBs, HBeAg, Anti HBe, Anti HBc Total, Anti HBc IgM, Anti HAV IgG, Anti HCV, Anti HEV, Anti EBV VCA IgM, Anti EVB VCA IgG, Anti Delta, Anti CMV IgM, Anti CMV IgG, ALT, AST, Alkalen Fosfataz, GGT, Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, İndirekt Bilirubin, Total Protein, Albumin, Globulin, Protrombin Zamanı ve Aktivitesi, INR, TİT (Tam İdrar Tahlili)

KRONİK HEPATİT PANELİ

HBsAg, Anti HBs, Anti HBc Total, HBeAg, Anti HBe, Anti-HCV, Anti Delta, AFP, ALT, AST, GGT, Protein elektroforezi, ANA, ASMA, Anti LKM, AMA, AMA-M2, p ANCA (MPO), Anti SLA (Solubl Liver Antijen), Anti Actin, Anti LKM1,
Liver Sitozol Tip 1 (Anti LC1)

ANEMİ PANELİ

Hemogram, Formül, Retikülosit, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Ferritin, Vitamin B12, Folik Asit, Sedimentasyon,
Haptoglobulin, Hemoglobin Elektroforezi, Aktif Vitamin B12

GASTROENTERİT PANELİ

Gastrointestinal Patojenler Multipleks PCR Testi,
Dışkı Mikroskopisi, Dışkıda Parazit Aranması, Dışkı Kültürü, Amip Antijeni, Giardia Antijeni, Astrovirüs Antijeni, Rotavirüs Antijeni, Adenovirüs Antijeni

ÇÖLYAK PANELİ

Anti Gliadin IgA, Anti Gliadin IgG, Anti Endomysial IgA (EMA IgA), Anti Endomysial IgG (EMA IgG), Anti Transglutaminase IgA (Anti tTG IgA), Anti TRansglutaminase IgG (Anti tTG IgG)

DİYABET PANELİ

Glukoz, Postprandiyal Glukoz, Fruktozamin, HbA1c, C Peptid, İnsülin, Anti GAD (Glutamik Asid Dekarboksilaz Antikoru), ICA (Adacık Hücre Antikoru), IAA (Anti İnsülin Antikoru), HOMA-IR (İnsulin Direnci), Sodyum, Potasyum, Klor, Total Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid, Mikroalbumin, D-3 Hidroksibutirat, NEFA

KOAGÜLASYON ve TROMBOZ PANELİ

Trombosit Sayımı, Fibrinojen, PT-INR, D-Dimer, Aktive Protein C Rezistansı, Protein C, Protein S, Antithrombin III,
Anti Cardiolipin IgM, Anti Cardiolipin IgG, Lupus Antikoagulan, Anti beta 2 Glikoprotein 1 IgM, Anti-beta 2 Glikoprotein 1 IgG, Faktör I (Fibrinojen), Faktör II, İyonize Kalsiyum, Faktör V, Faktör VII, Faktör VIII, Faktör IX, Faktör X, Faktör XI, Faktör XII, Faktör XIII

HİPERTANSİYON PANELİ

BUN, Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Klor, Total Kolesterol, HDL, LDL, VLDL, Trigliserid, ACE, Aldosteron, VMA, Metanefrin, Normetanefrin, Dopamin, Angiotensin 1 (PRA)

HİRSUTİZM/VİRİLİZM PANELİ

Testosteron, Serbest testosteron, Androstenodion, DHEA-S, SHBG, 17 alfa-hidroksiprogesteron, Serbest Testosteron Indeksi

ERKEK İNFERTİLİTE ARAŞTIRMA PANELİ

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Etkenleri Multipleks PCR Testi Testosteron, Serbest Testosteron, SHBG, İnhibin B, Anti Sperm Antikoru, AMH (Anti-Mullerian Hormon), Spermiyogram, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia Antijeni, Neisseria gonorrhoeae

KADIN İNFERTİLİTE ARAŞTIRMA PANELİ

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Etkenleri Multipleks PCR Testi
FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Prolaktin, Makroprolaktin, SHBG, Testosteron, Serbest Testosteron, İnhibin B, AMH (Anti-Mullerian Hormon)

KARDİYAK RİSK PANELİ

small-dense LDL kolesterol, MPO (myeloperoksidaz) AST, LDH, Kreatinkinaz, CK-MB, Total Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Lipoprotein (a), Homosistein, Sensitif CRP, Troponin T, Troponin I, proBNP

METABOLİK SENDROM PANELİ

Glukoz, İnsülin, HOMA-IR, Total Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid, Kreatinin, BUN, Sistatin C, TSH, HbA1c

OSTEOPOROZ PANELİ

Pridinolin Kollajen Crosslinks (Pridinolin-Deoksipridinolin), Osteokalsin, Kalsitonin, Kalsiyum, İyonize Kalsiyum, Fosfor, Alkali Fosfataz, Kemik Alkali Fosfataz (Ostaz), Hemogram, nTX (N-Terminal Telopeptit), Beta-cTX (Beta-Crosslaps), Vitamin D3

PREMENOPOZ/MENOPOZ PANELİ

FSH, LH, E2 (Estradiol), Progesteron, Kemik Alkali Fosfataz (Ostaz), Hemogram, TSH, Prolaktin, Kalsiyum, Fosfor, AMH (Anti-Mullerian Hormon), İnhibin B

BÖBREK FONKSİYON PANELİ

BUN, Kreatinin, Kreatinin Klirens, Sodyum, Potasyum, Klor, Protein, Albumin, Globulin, Sistatin C, Mikroalbuminüri, İdrarda Protein, TİT

ROMATOLOJİK ARAŞTIRMA PANELİ

RF, RF IgA, RF IgG, RF IgM, CRP, Ürik Asid, Sedimentasyon, Anti CCP (3. jenerasyon, LE Hücresi, Anti ds DNA, FANA,
ENA profili, C3, C4, Anti Cardiolipin IgM, Anti Cardiolipin IgG, Lupus Antikoagulan, Anti-beta 2 Glikoprotein 1 IgG, Anti-beta 2 Glikoprotein 1 IgM, c ANCA (PR3), p ANCA (MPO)

TİROİD PANELİ

T3, T4, TSH, FT3, FT4, Anti-thyroglobulin, Thyroglobulin, TPO, TSH Reseptör Antikoru

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PANELİ

Cinsel Yolla Bulaşan patojenler Multipleks PCR Testi Trichomonas, Candida, Gonokok, RPR-VDRL, TPHA, HIV 1+2,
HSV Tip 2 IgM, HSV Tip 2 IgG, HBsAg, Anti HCV, Chlamydia Antijeni, Ureaplasma urealyticum.

Facebook_logo
Twitter_logo
Google_logo
Youtube_logo
blooger_logo